Giới thiệu

Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu chính của webiste được thành lập ra là để chia sẻ những thủ thuật hay được chính mình sưu tầm hoặc tự mày mò và đều được chia sẻ miễn phí, ngoài ra website chia sẻ tài nguyên phong phú và tất cả đều được tải miễn phí. Đồng thời website luôn hoan nghênh và đón nhận các đóng góp của những thành viên để cung cấp bài viết đa dạng hơn.

  • Các nội dung bài viết chia sẻ đều miễn phí.
  • Tài nguyên chia sẻ và tải về miễn phí.
  • Nội dung đều được cập nhật hữu ích và hỗ trợ độc giả nhanh nhất.

Vấn đề riêng tư

Vấn đề riêng tư của các độc giả rất quan trọng đối với mình. Căn cứ theo quy định sử dụng internet toàn cầu, mình cam kết không lưu trữ các thông tin cá nhân nhạy cảm của người truy cập, cũng không bao giờ hỏi thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ khi cần (gửi liên hệ, đăng ký bản tin, làm khảo sát).

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie như một phương thức đánh dấu thông tin về người truy cập như loại trình duyệt, giới tính, thời gian truy cập, tần suất xem trang, nhằm mục đích để chúng tôi hiểu nhu cầu của độc giả để phát triển nội dung tốt hơn.

Bình luận

Chúng mình cho phép các các bạn bình luận tự do ở bên dưới mỗi bài viết. Ở khu vực bình luận, các bạn có thể hỏi hoặc nêu ý kiến/cảm nghĩ về nội dung bài viết. Nhưng chúng mình có quyền xóa các bình luận nếu các bình luận đó có nội dung không chính xác, gây phiền nhiễu hoặc ảnh hướng đến người khác.

Thân ái,
Huấn Huấn