Điều khoản và điều kiện

HV Media Center là chuyên trang hướng dẫn tải và cài đặt tất cả những phần mềm, game, công nghệ mới nhất hiện nay. Điều khoản dịch vụ sẽ bao gồm chi tiết thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đã đồng ý những điều khoản bên dưới. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau.

I. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Bằng việc đăng ký và sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp, bạn phải đảm bảo bạn đang bằng hoặc trên 14 tuổi. Nếu bạn nhỏ hơn 14 tuổi, bạn cần có được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ để được phép tải những ứng dụng của chúng tôi. Những người này sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn vi phạm điều khoản dịch vụ.

2. Điều khoản dịch vụ có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào, bạn có thể chọn ngưng nhận cung cấp dịch vụ trong trường hợp bạn cảm thấy không thể đáp ứng những điều khoản này.

II. TÀI KHOẢN

Bạn có thể đăng ký tài khoản tại HV Media Center thông qua email, số điện thoại, họ và tên hoặc liên kết với các tài khoản Facebook, Google.

III. ĐĂNG KÝ

1. Để có thể sử dụng dịch vụ của HV Media Center, người dùng có thể yêu cầu đăng ký tài khoản. Lúc này, người dùng bắt buộc phải cập nhật đầy đủ thông tin được yêu cầu và chấp nhận điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

2. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản cá nhân. Đồng thời mọi hoạt động diễn ra tại tài khoản đó cũng chịu trách nhiệm của bạn. Bạn cần phải đồng ý các điều sau:

2.1. Sử dụng tài khoản và không được chia sẻ cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

2.2. Nếu có bất kỳ hành vi sử dụng tài khoản trái phép, bạn cần thông báo ngay cho chúng tôi.

2.3. Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác theo như yêu cầu để được sử dụng dịch vụ.

2.4. Cập nhật dữ liệu cá nhân thường xuyên để đạt tính chính xác cao.

3. Trong trường hợp bạn chưa đủ 14 tuổi theo như yêu cầu, bạn cần có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám sát để sử dụng dịch vụ.

IV. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Tất cả dữ liệu đăng ký bắt buộc phải tuân theo Chính sách bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu gặp bất kỳ trường hợp phát sinh nào vi phạm chính sách và pháp luật hiện hành, chúng tôi có quyền cưỡng chế dựa vào thông tin cá nhân mà bạn đã đăng ký để truy vấn trách nhiệm của bạn.

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đã tuân thủ hoàn toàn những yêu cầu về chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.

V. LIÊN HỆ

1. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay khi có bất kỳ thắc mắc hay phát sinh sự cố nào trong quá trình sử dụng dịch vụ theo địa chỉ [email protected]

2. Dựa vào thông tin mà bạn đã cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua các địa chỉ đó để gửi thông báo đến bạn.